följ projektet

VI RESTAURERAR ASTORIA

Utvecklingen av kvarteret Riddaren består av två delar, och är till stora delar ett bevarandeprojekt. Gathuset som vetter mot Nybrogatan, som bland annat huserat den kända Astoria-biografen, återfår sin forna glans genom en omfattande restaurering där originaldetaljerna bevaras och husets fasad återfår sin ursprungliga nyans. Denna del, med anor från 1870-talet, genomgår även ännu en grundförstärkning, då det finns omfattande sättningsskador. Huset består idag av kontor men kommer att återställas till sin ursprungliga funktion som bostadshus. I bottenvåningen skapas en mötesplats som gör Astoria tillgängligt för allmänheten igen, genom etableringen av en restaurang och butiker. 

Den andra delen avser byggnaden som vetter mot gränden. Både denna del och gathuset har genomgått grundförstärkningar, som tyvärr misslyckats. Precis som Astoriahuset har fastigheten byggts om flera gånger under årens lopp. Det har varit allt från hotell till skola och kontor. Huset som vetter mot gränden har dock större sättningsproblem och är i sämre skick än Astoriahuset.  Därför rivs denna del och en ny byggnad uppförs, denna kommer huvudsakligen att inrymma kontor. Platsen ges en förnyad form som säkerställer att kvarteret kan fortsätta leva i många generationer till.

Läs mer om projektet här

byggstart för

ASTORIA STOCKHOLM

Humlegården har arbetat med utvecklingen av fastigheten Riddaren 18 på Nybrogatan i Stockholm sedan 2005, i nära samarbete med Stockholm stad. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft och entreprenadarbeten påbörjas efter sommaren. I projektet bevaras och renoveras en fastighet från 1870-talet samtidigt som det också tillförs en ny byggnad av absoluta toppklass.

Läs mer om byggstarten

gammalt möter nytt

MED HÖG ARKITEKTONISK AMBITION

Arbetet med att utveckla framtidens Astoria har skett i nära samarbete med Stockholm stad. En central utgångspunkt i projektet är att den nya byggnaden, som vetter mot gränden, ska hålla en hög arkitektonisk nivå och tillföra något till platsen, och därmed utgöra en god ersättning för det som kommer att rivas. Humlegården kännetecknas av sin långsiktighet och arbetar efter tesen att god arkitektur ska vara hållbar och berika stadsrummet. Ambitionerna i arbetet med den nya delen har därför varit mycket höga, och uppdraget har tilldelats den välrenommerade danska arkitektbyrån 3XN.

Sedan 2005 har många olika alternativ prövats, allt från att bevara fasaden och bygga nytt bakom, till att skapa ett större nybyggt kvarter gemensamt med grannarna. Till slut visar utredningar att det nu gällande planförslaget tillgodoser flest aspekter och är det alternativ som skapar bäst värde och innehåll för kvarteret och stadsdelen.  Utgångspunkten är att kvarteret ska utvecklas för framtiden och skapa möjligheter för nya levande verksamheter. Här möts gammalt och nytt i ett fint samspel. På denna hemsida presenteras vår vision liksom utförlig dokumentation som beskriver förutsättningarna.

Läs mer om arkitektonisk bearbetning

om Humlegården Fastigheter

ATT BEVARA OCH UTVECKLA

Vi på Humlegården, som står bakom projektet Astoria, är en långsiktig fastighetsägare med ett stort fokus på hållbarhet och arkitektur. Vi äger och förvaltar över 50 fastigheter i Stockholmsområdet varav många är anrika fastigheter med lång historia – välkända inslag i stadsbilden. Vi värnar om dessa och har stor erfarenhet från att förvalta äldre byggnader och bevara dess värden, samtidigt som de med varsam hand anpassas för att klara vår tids krav på hållbarhet och funktionalitet.

Om Humlegården Fastigheter

Frågor och svar

Vi får många frågor om Astoria Stockholm och här har vi samlat alla vanliga frågor och svar.

Sök efter svar på din fråga eller ställ en egen fråga här.

VAD SÄGER SKÖNHETSRÅDET?

yttrande från den 3 februari 2014:

“Samtidigt som Skönhetsrådet beklagar förlusten av de befintliga byggnadsdelarna med sina nyrenässansfasader anser rådet att den mycket höga gestaltningskvaliteten i nybyggnaden faktiskt kan kompensera en rivning av desamma…”

Läs mer om Skönhetsrådets yttrande

ETT HÅLLBART ASTORIA

med varsamhet och hållbarhet i fokus

Att omvandla ett kvarter mitt i innerstaden kräver stor varsamhet och ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Vi vill bevara så mycket som möjligt av kvarterets nuvarande material och samtidigt skapa en modern och hållbar energieffektiv byggnad…

Läs mer om ett hållbart Astoria